Användarvillkor

ALLMÄNNA TERMER

 1. Försäljningsvillkoren gäller mellan kunderna i Amazina.fi: s onlinebutik (nedan kallad Kunden) och Dastemare OÜ (nedan kallad Amazina.fi) med avseende på de rättigheter och skyldigheter som uppstår vid köp av produkter.
 2. När du registrerar dig som användare av Amazina.fi och/eller köper produkter, ska villkoren i detta avtal och de rättigheter och skyldigheter som följer av Republiken Estlands lagar gälla.
 3. Amazina.fi förbehåller sig rätten att göra ändringar i försäljningsvillkoren och försäljningspriserna. Dessa förändringar presenteras på webbplatsen Amazina.fi.

FÖRSÄLJNINGSKONTRAKTETS IKRAFTTRÄDANDE

 1. Amazina.fi säljer och kunden köper de produkter som erbjuds i onlinebutiken.
 2. Försäljningsavtalet mellan Amazina.fi och Kunden träder i kraft efter bekräftelse av beställningen och mottagandet av det belopp som ska betalas till Dastemare OÜ:s bankkonto.
 3. Vid beställning och betalning i Amazina.fi:s webbutik bekräftar Kunden att han/hon har läst och accepterar försäljningsvillkoren.

PRISER

 1. Alla priser i onlinebutiken Amazina.fi är i euro och inkluderar 24% moms. Livsmedel beläggs med en omsättningsskatt på 14%.
 2. Amazina.fi förbehåller sig rätten till prisändringar. Om Kunden gör en beställning innan prisändringen träder i kraft, gäller det pris som gällde vid tidpunkten för beställningen. Kunden har inte rätt att kräva återbetalning av prisskillnaden.

BESTÄLLNING OCH BETALNING AV PRODUKTER

 1. Vid betalning av en beställning kan Kunden välja den betalningsmetod som passar honom/henne: Swedbank, SEB-bank, Danske-bank, Nordea-bank, LHV-bank och Krediidipank via banklänk eller kreditkort. Kunden betalar 100% av orderbeloppet för att bekräfta ordern.
 2. Försäljningsavtalet anses ha ingåtts och beställningen kommer att genomföras så snart kunden har betalat 100% av orderbekräftelsen.
 3. Alla beställningar är föremål för orderacceptans och produkttillgänglighet. Vi meddelar dig via e-post (eller på annat sätt om din e-postadress inte är tillgänglig) om de produkter du beställt inte finns tillgängliga. I så fall kan du välja att vänta tills produkterna finns tillgängliga igen eller avbryta beställningen.

LEDARE

 1. Efter att försäljningsavtalet har trätt i kraft (när kunden har betalat fakturan) samlar Amazina.fi beställningen och överlämnar den till sina transportpartners för leverans.
 2. De leveranstider som anges på Amazina.fi-webbplatsen gäller från tidpunkten för betalning av fakturan.
 3. Kunden är skyldig att informera Amazina.fi om eventuella ändringar av destination eller avtalad tid omedelbart före leveransen av produkterna.
 4. Förseningar och missförstånd i leveransen av produkter beror på noggrannheten och riktigheten i den information som anges i beställningen. Amazina.fi ansvarar inte för eventuella förseningar i leveransen av produkterna eller för eventuella missförstånd som orsakats, om förseningen eller missförståndet beror på felaktig information som lämnats av Kunden vid beställningstillfället.
 5. Produkter som skadats under transport, där produkten men inte förpackningen är skadad, kommer att kompenseras till kunden. Om en ersättning inte är möjlig återbetalar vi den skadade produkten.

ÅNGERRÄTT

 1. Enligt § 56 p. 1 i lagen om skyldigheter har kunden rätt att dra sig ur avtalet inom 14 dagar efter mottagandet av produkten.
 2. Den returnerade produkten måste vara oanvänd, oskadad och i sin originalförpackning.
 3. Returkostnaderna för produkten betalas av kunden, såvida inte orsaken till returen är att produkten inte överensstämmer med den beställda eller att produkten är defekt.
 4. För att returnera en produkt måste en fritt formulerad returbegäran skickas till info@amazina.fi inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Begäran om återbetalning måste innehålla Kundens namn, namnet på produkten och faktura- eller ordernumret.
 5. Betalningen för den returnerade produkten återbetalas till Kunden omedelbart, dock senast 14 dagar efter mottagandet av returbegäran. Utöver priset för den returnerade produkten återbetalas även fraktkostnaderna för produkten.

LÄMNA IN KLAGOMÅL

 1. Enligt obligationsrätten har kunden rätt att klaga på en bristande överensstämmelse i produkten under 2 år från dagen för mottagandet av produkten, under vilken tid defekter som orsakats under de första 6 månaderna antas ha funnits vid tidpunkten för köpet och säljaren måste klargöra defektens natur.
 2. Kunden är skyldig att meddela Amazina.fi om produktfelet via e-post till: info@amazina.fi och att tillhandahålla följande information: namn, kontaktuppgifter och produktfel. En liknande begäran måste skickas inom 2 månader från det att felet upptäcktes.
 3. Amazina.fi är inte ansvarsfull:
  1. Produktfel som orsakats av kundens fel eller försumlighet
  2. Defekter till följd av felaktig användning av produkten
  3. Produktens naturliga fysiska slitage efter normal användning.

ANSVAR OCH FORCE MAJEURE

 1. Amazina.fi ska vara ansvarig gentemot Kunden och Kunden ska vara ansvarig gentemot Amazina.fi för eventuell skada som orsakats den andra parten genom brott mot detta avtal i enlighet med gällande lagar i Republiken Estland och i den utsträckning.
 2. Amazina.fi är inte ansvarig för skada som orsakats Kunden eller försening av leverans av produkten, om skadan eller förseningen av leveransen av produkten beror på en omständighet som Amazina.fi inte kunde påverka eller som den inte kunde förutse i förväg.

MEDBORGARSKAP

 1. Genom att använda Amazina.fi-webbplatsen ger Kunden Amazina.fi sitt uttryckliga och informerade samtycke till att behandla hans / hennes personuppgifter.
 2. Amazina.fi kommer att använda den information som tillhandahålls av Kunden endast i syfte att uppfylla Kundens beställningar och kommer inte att avslöja den till tredje part.

ÖVRIGA VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

 1. Parterna ska använda förhandling som det primära sättet att lösa tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår till följd av tillämpningen av dessa villkor. Om tvist med anledning av Avtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, har Kunden rätt att vända sig till Konsumentverket eller domstol för att tillvarata sin rätt. Loverte.com har rätt att vidta rättsliga åtgärder för att skydda sina rättigheter.
Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping