Käyttöehdot

YLEISEHDOT

 1. Myyntiehdot ovat voimassa Amazina.fi:in nettikaupan asiakkaiden (jatkossa Asiakas) ja Amazina OÜ:n (jatkossa Amazina.fi) välillä tuotteiden ostosta tulevissa oikeuksissa ja velvoitteissa.
 2. Amazina.fi:in käyttäjäksi rekisteröidyttäessä ja/tai tuotteita ostettaessa sovelletaan tämän sopimuksen ehtoja ja Viron tasavallan laeista tulevia oikeuksia ja velvoitteita.
 3. Amazina.fi pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia myyntiehtoihin ja myyntihintoihin. Mainitut muutokset esitetään Amazina.fi -sivustolla.

MYYNTISOPIMUKSEN VOIMAANASTUMINEN

 1. Amazina.fi myy ja Asiakas ostaa nettikaupassa tarjolla olevia tuotteita.
 2. Amazina.fi:in ja Asiakkaan välinen myyntisopimus astuu voimaan tilauksen vahvistuksen jälkeen maksettavaksi kuuluvan summan saapumisesta Amazina OÜ:n pankkitilille.
 3. Amazina.fi:in nettikaupassa tilausta tehdessä ja maksaessa Asiakas vahvistaa, että on tutustunut myyntiehtoihin ja hyväksyy ne.

HINNAT

 1. Kaikki Amazina.fi:in nettikaupassa olevat hinnat ovat euroissa ja sisältävät 24 % liikevaihtoveron. Elintarvikkeisiin sovelletaan 14 %:n liikevaihtoveroa.
 2. Amazina.fi pidättää itselleen oikeuden muokata hintoja. Jos Asiakas esittää tilauksensa ennen hintamuutoksen astumista voimaan, on hänelle voimassa hinta, joka oli voimassa tilausta tehtäessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hintaerotuksen hyvittämistä.

TILAUKSEN TEKEMINEN JA TUOTTEIDEN MAKSAMINEN

 1. Tilausta maksaessaan Asiakas voi valita itselleen sopivan maksutavan: Swedbank, SEB-pankki, Danske-pankki, Nordea-pankki, LHV-pankki ja Krediidipank pankkilinkillä tai luottokortilla. Asiakas maksaa 100 % tilaussummasta tilauksen vahvistamiseksi.
 2. Myyntisopimus katsotaan solmituksi ja tilauksen täytäntö aloitetaan heti sen jälkeen, kun Asiakas on maksanut 100 % tilausvahvistuksesta.
 3. Kaikki tilaukset riippuvat tilauksen hyväksymisestä sekä tuotteen saatavuudesta. Ilmoitamme sinulle sähköpostitse mikäli tilatut tuotteet eivät ole saatavilla. Jos emme voi toimittaa tuotteita siitä syystä, että ne ovat loppuneet varastosta tai jostain muusta syystä, asiakkaan maksama summa  palautetaan 14 päivän kuluessa tapahtumasta.

TOIMITUS

 1. Myyntisopimuksen voimaanastumisen jälkeen (kun Asiakas on maksanut laskun) Amazina.fi kerää tilauksen ja luovuttaa sen toimitettavaksi kuljetusyhteistyökumppaneilleen.
 2. Amazina.fi:in nettisivuilla näytetyt toimitusajat ovat voimassa laskun maksuhetkestä.
 3. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kohteen tai sovitun ajan muuttumisesta Amazina.fi:lle heti ennen tuotteiden toimitusta.
 4. Tuotteiden toimitusviivästymiset ja väärinkäsitykset riippuvat tilauksessa esitettyjen tietojen tarkkuudesta ja oikeudesta. Amazina.fi ei ole vastuussa tuotteiden toimituksen viivästymisestä tai aiheutuneista väärinkäsityksistä, jos viivästys tai väärinkäsitys johtuu Asiakkaan tilausta tehdessään esittämien tietojen epätarkkuudesta.
 5. Kuljetuksen aikana vahingoittuneet tuotteet, jossa tuote, mutta ei pakkaus, on vahingoittunut, korvataan Asiakkaalle. Jos korvaus ei ole mahdollista, hyvitämme vahingoittuneen tuotteen.

PALAUTUSOIKEUS

 1. Velvoiteoikeuden § 56 p. 1 mukaan asiakkaalla on oikeus perua sopimus 14 vuorokauden kuluessa tuotteen saannista alkaen.
 2. Palautettava tuote tulee olla käyttämätön, vahingoittumaton ja alkuperäispakkauksessa.
 3. Tuotteen palautuskulut maksaa asiakas, paitsi jos palautuksen syyksi on tuotteen vastaamattomuus tilattuun tai viallinen tuote.
 4. Tuotteen palauttamiseksi tulee esittää tuotteen palautushakemus vapaassa muodossa s-postiosoitteeseen info@amazina.fi 14 vuorokauden kuluessa tuotteen saannista. Palautushakemuksessa tulee olla Asiakkaan nimi, tuotteen nimi sekä laskun tai tilauksen numero.
 5. Rahat palautetusta tuotteesta palautetaan Asiakkaalle heti, viimeistään 14 vuorokauden kuluessa palautushakemuksen saannista. Palautetun tuotteen hinnan lisäksi palautetaan myös tuotteen toimituskulut.

VALITUSTEN ESITTÄMINEN

 1. Velvoiteoikeuslain mukaan Asiakkaalla on oikeus esittää valituksia tuotteessa ilmentyneestä sopimukseen vastaamattomuudesta 2 vuoden ajan tuotteen saantihetkestä alkaen, tästä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana aiheutuneissa vioissa oletetaan, että ne olivat olemassa ostohetkellä ja myyjän tulee selvittää vian luonne.
 2. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan tuoteviasta Amazina.fi:lle s-postiosoitteella: info@amazina.fi ja esittämään seuraavat tiedot: nimi, yhteystiedot ja tuotteen vika. Vastaavan hakemuksen tulee olla lähetetty viimeistään 2 kuukauden kuluessa vian huomaamisesta.
 3. Amazina.fi ei ole vastuussa:
  1. Asiakkaan syyllä tai huolimattomuudesta aiheutuneista tuotevioista
  2. Vioista, jotka ovat syntyneet tuotteen tarkoituksenvastaisesta käytöstä
  3. Tuotteen luonnollisesta fyysisestä kulumisesta, kun sitä on käytetty normaalisti.

VASTUU JA FORCE MAJEURE

 1. Amazina.fi on vastuussa Asiakkaalle ja Asiakas on vastuussa Amazina.fi:lle tämän sopimuksen rikkomisesta toiselle osapuolelle syntyneistä vahingoista Viron tasavallassa voimassa olevien lakien mukaan ja määrässä.
 2. Amazina.fi ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tuotteen viivästyminen riippuu asianhaarasta, johon Amazina.fi ei voinut vaikuttaa tai jota se ei voinut nähdä ennakkoon.

YKSITYISYYS

 1. Käyttäessään Amazina.fi -sivustoa Asiakas antaa Amazina.fi:lle selvän ja tietoisen suostumuksensa henkilötietojensa käsittelemiseen.
 2. Amazina.fi käyttää Asiakkaan esittämiä tietoja vain Asiakkaan tilausten täyttämiseen eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

MUUT EHDOT

 1. Osapuolet käyttävät näiden ehtojen täyttämisestä tulevien erimielisyyksien ja riitojen ratkaisuun ennen kaikkea neuvotteluja. Jos Sopimuksesta tulevia riitoja ei voida ratkaista osapuolten neuvotteluin, on Asiakkaalla oikeus kääntyä oikeuksiensa suojelemiseksi Kuluttajaviraston tai Oikeuden puoleen. Amazina filla on oikeus kääntyä oikeuksiensa suojelemiseksi Oikeuden puoleen.
 
 
Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping